Vår Historia, Nutid och Framtid

1971 | Företaget startas

När Valter Johansson var i 70-årsåldern och hade drivit och sålt av några företag under sitt yrkesliv då han gjorde ytterligare en uppstart år 1971. B.R.A Maskiner, numera Brightec Production, startade som ett automatsvarvningsföretag i en källarlokal i Östansjö. Den nyutexaminerade maskiningenjören Jörgen Johansson hade gjort praktik på Valters tidigare företag och tillfrågades om han ville vara med från starten, och det ville han.

Jörgen Johansson kom sedan att köpa företaget år 1981 och i slutet av 80-talet flyttades verksamheten till större och mer ändamålsenliga lokaler i Vretstorp.

1995 | Egen produkt och CNC-maskiner

Med tiden kom några nya ägare in i bilden och i mitten av 90-talet tog vi fram en produkt vi kallade SafeLoc, vilken användes till att låsa fast datorer i exempelvis stora datasalar. B.R.A Security, numera Brightec Security, startades då för att marknadsföra och sälja denna produkt och senare tillkom här nya produkter och tjänster. Vi började även investera i CNC-styrda maskiner.

Specialister på nyckelhantering med alkotester

Mikael Boman började arbeta med SafeLoc och andra produkter för fysisk datorsäkerhet. Lite kul kuriosa är att det första kundbesöket gjordes på cykel. När sedan datorerna sjönk i pris var inte dessa produkter lika eftertraktade. Vi tänkte om och började runt sekelskiftet arbeta med nyckelhantering och elektroniska nyckelskåp. Detta kom att leda till, att vi efter några år, skrev ett ramavtal med Post Nord, som än idag är vår kund.

En annan produkt vi tog fram är alkoskåpet – en kombination av ett elektroniskt nyckelskåp och ett alkolås. Syftet är att man snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan alkotesta sin personal utan att behöva installera alkolås i alla fordon.

 

2008 | Flytt till Mullhyttan

Med dessa affärer i ryggen kunde vi flytta verksamheten till Mullhyttan utanför Örebro, vilket gav oss fördelar i att komma närmare hemmaplan men även förverkliga vår dröm – att ha förmånen att betyda något för vår egen bygd och vara en attraktiv arbetsgivare som förmedlar hopp och tro. Vi flyttade in i våra egna, till viss del nybyggda och till viss del renoverade, lokaler i Mullhyttan år 2008.

2014 – 2016 | Generationsskifte

Under åren 2014 till 2016 genomfördes ett generationsskifte. I samband med detta kunde vi fokusera framåt och genomföra ett omfattande strategiarbete – att utveckla företaget genom att växa organiskt samt att genom förvärv i kombination med ett fokuserat arbete öka lönsamheten.

För att möjliggöra detta, renodla de olika verksamheterna samt åstadkomma bättre styrning och tillväxtmöjligheter har vi valt att skapa en koncernstruktur.

2017 | Förvärv av Time Terminal

Under 2017 förvärvades företaget Time Terminal, numera Brightec Time, som utvecklar produkterserierna Time Spot och Brightec Home. Med detta förvärv har vi ytterligare rustat oss för att gå framtiden till mötes med nya innovativa lösningar.

Ett fruktbart samarbete har skapats

Våra verksamheter inom koncernen korsbefruktar varandra och bidrar till att vi snabbt kan lösa problem och ta fram såväl konstruktion och mekanik som elektronik och mjukvara. I och med att vi har all kompetens in house kan vi vara snabbfotade inom utvecklingen av produkter och tjänster.

Vi står för ett innovativt entreprenörskap med ett varmt engagemang, som skapar nya värden mellan högautomatiserad tillverkning och digitala säkerhetslösningar för företag och samhälle.

Varumärkesarbete och namnbyte

Under 2019 och 2020 har vi i koncernen arbetat med att förtydliga och stärka vårt varumärke. Målet har varit att skapa både större enhetlighet i koncernen, en starkare samhörighet där vi verkligen drar nytta av varandras styrkor samt att ha ett namn som fungerar internationellt. Vi har tagit vår utgångspunkt i vilka vi är och våra värderingar, som är oerhört viktiga för oss, och landat i ett nytt namn: Brightec.

I vår logga finns en stjärna, som symboliserar våra värderingar som i allt vi gör ska vara vår ledstjärna. Man kan också se det som ett plustecken, då vi drivs av att vilja ge mervärde till vår kunder och samarbetspartners.

2020 | Med framtiden i sikte

Vi ser ljust på framtiden! Aldrig tidigare har möjligheterna och den tekniska utvecklingen varit så gynnsamma som nu. Detta är förstås både spännande och motiverande, men samtidigt upplever vi att det är mycket viktigt att vi värnar om individens integritet och trygghet i en allt mer digitaliserad värld. Människor är viktiga och vi behöver måna om individens värde och okränkbarhet mitt i den tekniska utveckling som vi själva är en del av.

Brightec Group kommer att fortsätta växa på ett kontrollerat och stabilt sätt under de kommande åren och vi är övertygade om att den bästa tiden ligger framför oss!