Om oss

Brightec Group skapar nya värden mellan högautomatiserad tillverkning och digitala säkerhetslösningar för både företag och samhälle.

Inom koncernen besitter vi hög kompetens och lång erfarenhet av arbetet i alla dess delar inom våra företag.

I och med att vi har en bred palett av kunskap och erfarenhet att arbeta med, kan vi hjälpa våra kunder med individuellt anpassade produkter och metoder inom konstruktion och mekanik, säkerhet, informationsteknologi samt terminallösningar – där vi ligger i framkant av den mycket snabba tekniska utvecklingen. Vi är med dig från ax till limpa och säkerställer att ditt företag står väl förberett för framtiden – från handfast mekanisk konstruktion till vår tids snabba utveckling av webbapplikationer och molntjänster, i en värld som digitaliseras allt mer.

En viktig del i vårt liv som entreprenörer är möjligheten att använda vår position för att uppnå ett högre syfte än det rent ekonomiska – att kunna investera och bidra till att ge människor ökade möjligheter till försörjning och utveckling på platser där man vanligen inte investerar.

På hemmaplan arbetar vi för att skapa ett klimat där våra medarbetare tillåts växa och komma till sin rätt, där deras arbete och kompetens uppskattas och utnyttjas på bästa sätt och där de tycker att det är roligt att gå till jobbet.