Brightec Time

Med siktet innstilt mot fremtiden

Det er allment kjent at vi innen en femårsperiode kommer til å se minst 95 % av de globale Workforce Management-applikasjonene bli drevet og distribuert via innovative skybaserte løsninger. Vårt mål er å åpne mulighetene for å hjelpe bedrifter, både store og små, i å være i forkant av utviklingen ved å tilby moderne terminaler forberedt for web.

Våre terminaler er designet, konstruert og utviklet for både dagens og morgendagens moderne, innovative webapplikasjoner. Med stadig skiftende teknologier for webapplikasjoner, vet vi at når en avansert og kompleks webapp kjører på en billig og svak maskinvare, forringes dens kapasitet – uansett hvor godt designet den aktuelle applikasjonen er.

Vi pleier å sammenligne dette med å kjøre en sportsbil med traktordekk. Vår teknologi gir nettappen din best mulige forutsetninger. Kort sagt: Vi er din Workforce Management-applikasjons beste venn!

Ta gjerne kontakt med oss på Brightec Time!