Företagsfrukost på Brightec

Engagemanget för vårt närsamhälle och vår egen lilla kommun är en självklarhet för oss på Brightec. Att delta och vara en aktiv del i att utveckla näringslivet såväl som att hitta vägar att samarbete med skolan är något vi på Brightec brinner förr.

Det var ett nöje att få vara värd för företagarfrukost i Lekeberg Kommun i oktober (se bild).

Där fick vi ha många trevliga samtal och fantastiskt gott bröd nybakat från Skogstorp Hvilohem , en av våra närmsta grannar.

Ser fram emot en fortsatt god dialog med såväl andra företagare som med kommunens tjänstemän och politiker.